Context Lab přichází do ČR

Lidé i kvůli covid-19 tráví v současné době v online více a více času, je to tedy logicky místo, kde je značky musí zasáhnout. Je však potřeba jít v tomto dále, za prostý zásah lidí na různých platformách. Zvážit i to, jak tyto platformy nejlépe využít pro spojení lidí se značkou. 

Právě proto Kantar do České republiky přinesl Context Lab. Ten ukáže, jak účinný je váš digitální reklamní obsah v různých kontextech, a to i před samotným spuštěním ostré kampaně. Nyní můžete díky jednotné metodologii porovnat dosud neporovnatelné, brand lift přes všechny možné kanály.

Context Lab dovolí proti sobě testovat reklamní obsah na řadě platforem, kterých je dnes již úctyhodné množství. Od Facebooku, YouTube, Instagramu, TikToku, Snapchatu, Pinterestu, Twitteru, Twitche až k jakékoliv aplikaci či webu.

Klasický scénář je, že klient chce otestovat vliv na značku u reklamního digitálního obsahu přes platformy, nebo se chce rozhodnout ještě před kampaní, jaký reklamní obsah je pro platformu nejvhodnější. Velmi žádanou variantou se stalo i testovaní influencerského obsahu, kdy se proti sobě například ve formátu Instagram Stories dá obsah jednotlivých influencerů, kteří s danou značkou spolupracují. Na cílové skupině se otestuje jejich vliv na značku či definované KPIs. Klient se pak na základě toho rozhodne, kdo z nich je pro něj vhodnější. Samozřejmostí je i možnost testování značkového obsahu či nativního marketingu.

Celé řešení je agilní a dodává velmi rychle zjištění, jaké kreativy fungují nejlépe v daném kontextu. To značkám pomůže s optimalizací umístění a se zlepšením celkového výkonu kampaně, zvláště pak v době nejistoty, kterou přinesl covid-19, kdy je čím dál větší tlak na správný a efektivní výběr vhodných kanálů. K tomu všemu je možné dodávat i behaviorální metriky, jako třeba jaký čas videa byl sledován, jestli lidé reklamu přeskakovali, jestli provedli nějakou akci atd. A samozřejmě i diagnostiku kreativ, která ukáže na jejich silné a slabé stránky ve srovnání s konkurencí.

Pokud tedy chcete prozkoumat efekt kreativy na značku v jednotlivých kontextech či vybrat tu správnou digitální kreativu, můžete Context Lab vyzkoušet.

Roušky a respirátory

Platnost zákazu vycházení bez ochrany dýchacích cest platí v ČR od 19. 3. 2020. Po více než měsíci života s tímto omezením KANTAR CZ realizoval výzkum na téma roušek a respirátorů. Šetření proběhlo ve dnech 23. 4. až 25. 4. a zúčastnilo se ho 501 respondentů starších 18 let; vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionálního rozložení.

Češi víceméně respektují nařízení vlády o ochraně dýchacích cest. Jsou ale benevolentnější k těm, kteří si nezakrývají ústa a nos např. v přírodě nebo při sportu. Nejčastěji Češi používají textilní roušku, kterou si doma vyrobili. Osm z deseti Čechů souhlasí s tvrzením, že ruční výroba roušek demonstruje schopnost českého národa poradit si. Byť si někteří lidé připadají s rouškou či respirátorem hloupě, průměrná denní doba nošení ochrany dýchacích cest je dvě a půl hodiny.

Zažíváme krizi kreativity. Jak ji odvrátit?

Cenami ověnčené reklamy nikdy nebyly tak málo efektivní. To byla hlavní zpráva, se kterou přišel uznávaný marketingový konzultant z Institute of Practitioners in Advertising (IPA) a bývalý strategic planner Peter Field na loňském festivalu kreativity ve francouzském Cannes. Fieldovy závěry, které jsou založené na dlouholeté analýze kampaní, říkají, že za posledních 24 let, pro které máme k dispozici potřebná data, byly kampaně oceněné v roce 2018 ty nejmíň efektivní*. Dokonce se některé vyrovnaly těm, které žádnou cenu nezískaly. Jeho zpráva odhaluje, že zatímco v roce 2008 byla efektivita v poměru 12:1 ve prospěch těch oceněných, z poslední analýzy vyplývá, že je to už pouze 4:1.

*Používanými mírami efektivity jsou profit, prodeje, tržní podíl, penetrace, loajalita a cenová citlivost. Autoři studie hodnotí tyto míry na čtyřbodové stupnici: k identifikaci vysoce efektivních kampaní se používají pouze skóre top boxu (to je velmi velký efekt). Tyto proměnné se měří po dobu nejméně jednoho roku, a proto svědčí o dlouhodobém úspěchu. V analýze jsou sloučeny do jediné metriky – počtu velkých efektů, což představuje širokou míru efektivity, která je nezávislá na cílech kampaně. Tato metrika úzce koreluje s vykázaným růstem zisku a ESOV, což z ní činí validní míru efektivity.

Field vidí hlavní problém v zaměření na krátkodobý dopad kampaně namísto dlouhodobého, kdy se mediální výdaje postupně přesouvají k aktivačním kampaním namísto strategických. Dalším důvodem pak může být nedostatečná informovanost na straně nejvyššího managementu firem. Výzkum provedený deníkem The Financial Times odhalil, že až polovina byznysmenů zasedajících ve správních radách označuje své znalosti o budování značky za průměrné nebo dokonce mizerné. Pouze necelá třetina firem pak pracuje s výstupy z měření značky na úrovni vedení, přičemž jeho členové nemají tato data často k dispozici, jelikož se k nim od příslušných oddělení vůbec nedostanou. Víc než polovina byznysmenů si myslí, že pro budování značky jsou nejlepší sociální sítě. I když data ukazují, že jejich efekt při budování značky za posledních 10 let narostl, stále zdaleka nejsou tím rozhodujícím kritériem. Ti, kteří nějaké značkové metriky používají, zase mnohdy přehnaně věří ve velkou sílu kreativity.

Jen čtvrtina vítězů buduje značku

Jsou ale Fieldova slova o krizi kreativity pravdivá? Pohltila kreativita základní smysl kreativní komunikace, a to především pomáhat samotné značce? Jak jsou na tom letošní vítězové z Cannes? Tyto otázky jsme si položili v Kantaru a otestovali 25 úspěšných kreativ na posledním ročníku festivalu v Cannes pomocí nástroje LinkNow na nové online platformě Kantar Marketplace. Kampaně byly testovány na různých trzích a sestávaly z různých mediatypů (televize, digital, out-of-home a jiné). Vítězové z Cannes též byli vybráni z několika kategorií. Jaké jsou závěry tohoto testování?… pokračovat

Mediální trendy a předpovědi pro rok 2020

V roce 2020 nás čeká digitální paradox.

I v roce 2020 budou stále technologie redefinovat mediální prostor, vytvářet příležitosti a zároveň výzvy pro všechny marketéry.

Stejně jak porostou investice do reklamy v sociálních médiích a do technologických platforem, tak i technologické inovace umožní renesanci zapojení lidí v reálném světě.

 

Marketéři a majitelé médií budou donuceni učit se nové dovednosti, nové modely zapojení a měření spotřebitelů v přeplněné mediálním prostředí.

Kantar předpovídá, že zažijeme digitální paradox! Zatímco nové a stále se vyvíjející mediální kanály vytvoří příležitosti, záplava digitálních touchpointů zkomplikuje spojení se spotřebiteli.

Marketéři budou řešit „datové dilema“ – tedy snažit se uspokojit poptávku spotřebitelů po relevantním personalizovaném obsahu, aniž by však došlo k narušení důvěry a soukromí.
A cookies třetích stran se začnou drobit, zadavatelé budou muset najít alternativní řešení pro měření.

Trendy a mediální předpovědi od Kantaru jsou rozděleny do tří hlavních témat:

Technologické trendy měnící mediální krajinu

 • 5G se konečně stává skutečností: Marketingové odvětví bude z 5G éry profitovat nejvíce. Ta umožní větší schopnost zasáhnout a zapojit zákazníky. Využití příležitostí plynoucích z 5G sítí bude vyžadovat od marketérů výraznou změnu myšlení.
 • Rozhoří se bitva streamovacích platforem: Noví hráči zažijí bitvu streamovacích platforem a stále více přeplněný streamovací trh zvýší únavu zákazníků z předplatných těchto služeb.
 • Zvyšujeme hlasitost: Značky zvednou hlasitost a najdou svůj hlas, jakmile vstoupíme do nového věku audio reklamy. Nové audio kanály jsou připraveny dobít si své místo v mainstreamu.
 • Obsah potkává obchod: Obsah a obchod se dále sblíží, když se „shopvertising“ vyvíjí od sociálních médií, která umožňují přímý nákup směrem k interaktivní TV, která umožní to samé.

Místa, která mohou značky obsadit

 • Značky se vrací zpět do reality: Značky vyrovnají svou digitální přítomnost se zážitky v reálném světě. Již nyní je vidět zpomalení tempa růstu digitální reklamy.
 • Značky se ujmou vedení: Značky se stanou v roce 2020 radikálnějšími, převezmou štafetu od zákazníků. Musí si být však jisti, že jejich mediální strategie jsou v souladu s hodnotami a účelem značky.
 • Influencer marketing musí měřit to, co je důležité: Influencer marketing dospěje, jakmile značky začnou více spolupracovat a brát měření v roce 2020 seriózněji.
 • Připravte se na hraní: Esport se v příštích 12 měsících dostane do mainstreamu a představí lukrativní příležitosti pro majitele médií a zadavatele, kteří se naučí nová pravidla hry.

Kontext a katalyzátory změny

 • Otočte se a čelte změnám: Trend vlastních media týmů bude pokračovat, protože více značek buduje své týmy digitálních odborníků. Tím tlačí agentury a zadavatele ze svých tradičních komfortních zón do nového vzrušujícího prostoru a nových spoluprací.
 • Cookies se začínají drobit: Změňte recept: Konec cookies by mohl nechat mnoho marketérů ve tmě. Zadavatelé se nyní musí připravit na nový „mixovaný svět“. Přímá integrace mezi publishery a měřícími partnery umožní poprvé skutečné cross-publisher měření.
 • Datové dilema, dělat s daty správné věci: Vzhledem k hrozícím právním předpisům, jako je kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v lednu 2020, se etika soukromí dostane do popředí a marketéři navrhnou personalizační iniciativy s lidmi na prvním místě oproti aktuálnímu technologie na prvním místě.
 • Kampaň 2020: Politická reklama vytvoří v roce 2020 nepořádek, speciálně v americkém mediálním prostředí. Během kampaně budou muset značky přehodnotit svou strategii.

„Rok 2020 bude pro marketéry vzrušujícím rokem. Rozšířené možnosti reklamy a typů obsahu spolu s generovanými daty vytvářejí množství příležitosti pro marketéry a vlastníky médií. S novými příležitostmi však přicházejí nové výzvy. Nově vznikající technologie by mohly transformovat využití médií a další posuny v tomto odvětví, jako je zánik cookies třetích stran. To přinutí marketéry vyvinout způsob, jak měřit publikum napříč obrazovkami na daleko více místech. Ostatní kanály, jako například influencer marketing a nové audio kanály, zažijí okamžik pravdy. Jejich důvěryhodnost by mohla být ohrožena, pokud se nebudou dále vyvíjet a nesplní své sliby. Marketéři budou muset zlepšit své chápání toho, jak a jestli různé touchpointy efektivně fungují ve prospěch svých značek – online i offline,“ řekla Jane Ostler, Global Head of Media Effectiveness, Kantar.

Andy Brown, CEO, Media Division Kantar dodává: „Vydáváme trendy a předpovědi médií v čase kritickém pro celé industry. Spojujeme expertizu a data z celého Kantaru. Tato zpráva ukazuje síly, které přetvářejí celé mediální prostředí, a my se těším na další diskuze s našimi klienty a partnery v průběhu roku 2020 a dále.“

Celou volně dostupnou zprávu najdete na  mediapredictions.kantar.com