Lifestyle 2022

Lifestyle je největší marketingovou studií mapující životní styl české společnosti. 

Už 27 let přináší našim klientům vhled do života českého spotřebitele a umožňuje jim vnímat české spotřebitele v širším kontextu. Získávají tak přehled o tom, jak se dlouhodobě vyvíjí naše mediální, spotřební a digitální chování, jaké globální trendy prostupují do naší společnosti i jak do českých životů a potřeb zasahují jednotlivé zásadní události jako je covidové období nebo v současné době geograficky blízký válečný konflikt a s ním i pravděpodobně nadcházející migrační, energetická i ekonomická krize. 

To vše se klienti studie Lifestyle dozvídají nejen řečí mnoha čísel, tabulek a grafů s množstvím třídících proměnných (jde o velmi rozsáhlý výzkum na robustním vzorku 5000 Čechů), ale také řečí srozumitelných a dobře uchopitelných příběhů, které čtivě představí všechny klíčové závěry a doporučení k jednotlivým tématům studie.

Porozumění tomu, jak Češi skutečně žijí, přemýšlí a mluví, pak zprostředkovávají velmi oblíbené etnografické videoportréty, díky kterým naši klienty nahlíží přímo do života a domácností Čechů rozdělených podle jejich životního stylu, to vše zastřešené shrnující prezentací designovanou na míru podle potřeb a zájmů každému z klientů.

Za uplynulých 27 let je studie na základě pravidelné zpětné vazby našich klientů vyladěná tak, aby si v ní každý našel to své: pravidelně ji tak využívají jak klienti ze světa médií, financí, telekomunikací, tak i FMCG, 
jak české společnosti, tak ty zahraniční, kterým přehledně a živě představuje lokální kontext jejich aktivit.

Zde je několik výpovědí našich klientů o tom, jak s Lifestylem pracují:

Lifestyle nám přináší vzdělání se o životě české populace. Je to pro nás takový monitoring českého života. Využíváme ho i následně v propojení Lifestyle segmentace na další ad-hoc studie, které s Kantarem děláme. Je zajímavé sledovat propojení našich segmentů pre-paid zákazníků s vašimi lifestyle segmenty. Pomáhá nám to pochopit jejích smýšlení a lépe na ně zacílit. (Telco kategorie) 

Je to pro nás taková kontinuální studnice dat a porozumění. Je to tematicky tak široké, že to používáme dlouhodobě tak, že když něco potřebujeme vědět, tak se jako první podíváme, jestli je to v Lifestylu. I dva roky po studii se hrabeme v Lifestyle tabulkách podle toho, jaká témata právě řešíme. (Finanční služby) 

Využíváme Lifestyle při ladění reklamních kampaní i při širší strategii cílení našich produktových inovací, nebo při zjišťování potenciálů a úvahách o nových produktech. Nejvíce nám pak slouží pro lepší specifikaci našich cílových skupin a jejich porozumění, stejně tak jako pro strategické širší úvahy o trendech v české společnosti.  (Služby, státní podnik) 

Lifestyle nám přináší informace o penetracích, frekvencích nákupu i informace o tom, jak lidé tráví volný čas, protože to je klíčový faktor, který ovlivňuje spotřebu v naší kategorii. V tomto ohledu jsou pro nás velmi důležité i trendy a změny v chování. Využíváme cílení i skrze segmenty a v tom nám moc pomáhají video portréty představující segmenty, díky kterým si řada kolegů uvědomí, jak opravdu vypadá ta naše cílová skupina a jak na ní máme mluvit. (Kategorie FMCG ) 

Lifestyle studie probíhá pravidelně v dvouletých intervalech, přičemž v roce 2022 proběhne Lifestyle už po třinácté a bude opět složena jak z tradičních témat, která přináší možnost sledování dlouhodobého vývoje i zvratů způsobených krizemi posledních let (covidovou, ekonomickou i válečnou-uprchlickou), tak z nových témat a cílových skupin, které reflektují aktuální trendy a potřeby klientů:

Přehled hlavních témat studie Lifestyle 2022

  • Popis volnočasového, mediálního, online a spotřebního života Čechů a zmapovaní klíčových proměn ve světle aktuálních událostí.
  • Krizový Lifestyle: jaké zvraty přináší mimořádné události posledních let a měsíců a jak na to máte reagovat: speciální část o proměnách života a smýšlení spotřebitele vlivem doby koronavirové a o životě s vědomím blízkého válečného konfliktu a tím, co přináší: migrační, energetickou i ekonomickou krizi.
  • Trendy a inovace: pronikání globálních trendů do české společnosti a připravenost české společnosti přijmout jednotlivé inovace.
  • Udržitelnost: jaké oblasti udržitelnosti považují Češi za důležité a jak se to promítá do jejich vlastních činů i očekávání od značek.
  • Lifestyle segmentace sloužící jednak jako mapa klíčových potřeb české společnosti a jejich proměn skrze 6 segmentů životního stylu (pro lepší zacílení marketingové komunikace a při plánování obchodní strategie), tak jako cesta k tomu, jak komunikačně uchopit a pochopit běžného Čecha, stejně tak jako progresivnější a bonitnější skupiny.

Pokud se chcete stát klientem studie, pak pokračujete dál ve čtení dokumentu “Nabídka studie Lifestyle 2022”, kde najdete podrobnější popis jednotlivých témat studie, její metodologii, harmonogram i možnost klientského “předplatného”.