Češi v síti 2021

Od roku 2009 spolu ve dvouletém cyklu nahlížíme do online života Čechů a v roce 2021 tomu nebylo jinak. Již posedmé jsme se tak ponořili do internetových vod, abychom zjistili, jak se v dnešní turbulentní době mění chování české populace ve virtuálním prostoru.

Právě tato srovnání s dřívějškem jsou dnes důležitější než kdykoli dříve. „Doba covidová“ bezpochyby změnila mnohé vzorce chování a přiměla nás využívat online prostor do takové míry a k takovým aktivitám, ke kterým by za běžných okolností nenašli motivaci, chuť či odvahu. Velkou otázkou pak zůstává, zda bude tato změna v přístupu k využívání internetu permanentní či dočasná, případně ve kterých konkrétních oblastech. I na toto téma jsme se v Češích v síti zaměřili.

Pokračovat ve čtení “Češi v síti 2021”

Lifestyle 2022

Lifestyle je největší marketingovou studií mapující životní styl české společnosti. 

Už 27 let přináší našim klientům vhled do života českého spotřebitele a umožňuje jim vnímat české spotřebitele v širším kontextu. Získávají tak přehled o tom, jak se dlouhodobě vyvíjí naše mediální, spotřební a digitální chování, jaké globální trendy prostupují do naší společnosti i jak do českých životů a potřeb zasahují jednotlivé zásadní události jako je covidové období nebo v současné době geograficky blízký válečný konflikt a s ním i pravděpodobně nadcházející migrační, energetická i ekonomická krize. 

Pokračovat ve čtení “Lifestyle 2022”

TRENDY ČESKA

Vývoj volebního modelu

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje zhruba 860 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Konstrukce volebního modelu a termíny sběru dat jsou popsány detailně v příloze zpráv pro Českou televizi.

Pokračovat ve čtení “TRENDY ČESKA”