Češi v síti 2023

Češi v síti od roku 2009 zkoumají pravidelně ve 2letých intervalech
český mimopracovní online život. Letos tak proběhnou už po 8. 

Na co sesoustředí a čím je tato studie jedinečná?


1. Ambicí není přinést „tvrdá data“ o internetovém chování, ale pochopit životní styl Čechů na internetu v kontextu současného dění i ostatních volnočasových aktivit lidí, jejich životního stylu.
2. Češi v síti vypráví příběhy o jednotlivých oblastech online chování, srozumitelně a optikou jednotlivých věkových
skupin (generací).
Klade důraz na to, proč se lidé chovají právě takto. Jaké jsou emoce, motivátory a
bariéry stojící za jejich online chováním
a jak to ovlivňuje např. jejich ochotu sdílet informace, provádět online platby, platit za online obsah, nebo využívat různé cesty zákaznické online podpory, atp.
3. Češi v síti pojímají online svět v celé jeho šíři. Základem studie je rozsáhlý dotazník (celkem přibližně 1,5hodinový), sbíraný na velkém reprezentativním vzorku české online populace (více než 2000 respondentů). Díky tomu pak mohou data, tabulky a výstupy z projektu naši klienti využívat dlouhodobě, jako vstupní bránu pro mnohé budoucí projekty související s českým online životem.
4. Češi v síti sledují v čase stále stejné oblasti a díky tomu přinášejí dlouhodobá vývojová data, která jsou
v dnešní době velmi cenná.
Zachycují trendy, které přinesla jednak doba covidová, kdy mnohé online činnosti vzrostly, ale také které přináší současná ekonomická krize, která naopak může částečně předchozí akceleraci brzdit a přinášet nové potřeby do online prostředí.
5. Velký prostor dáváme i novým tématům, cílovým skupinám a trendům, které jsou pro naše klienty v roce 2023 klíčové. I letos jsme tento nový obsah tvořili společně s nimi a patří jim za to naše dík.

Pro bližší informace o aktuální ceně tohoto projektu nás neváhejte kontaktovat

Lifestyle 2022

Lifestyle je největší marketingovou studií mapující životní styl české společnosti. 

Už 27 let přináší našim klientům vhled do života českého spotřebitele a umožňuje jim vnímat české spotřebitele v širším kontextu. Získávají tak přehled o tom, jak se dlouhodobě vyvíjí naše mediální, spotřební a digitální chování, jaké globální trendy prostupují do naší společnosti i jak do českých životů a potřeb zasahují jednotlivé zásadní události jako je covidové období nebo v současné době geograficky blízký válečný konflikt a s ním i pravděpodobně nadcházející migrační, energetická i ekonomická krize. 

Pokračovat ve čtení “Lifestyle 2022”

TRENDY ČESKA

Vývoj volebního modelu

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje zhruba 860 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Konstrukce volebního modelu a termíny sběru dat jsou popsány detailně v příloze zpráv pro Českou televizi.

Pokračovat ve čtení “TRENDY ČESKA”