Češi v síti 2023

Češi v síti od roku 2009 zkoumají pravidelně ve 2letých intervalech
český mimopracovní online život. Letos tak proběhnou už po 8. 

Na co sesoustředí a čím je tato studie jedinečná?


1. Ambicí není přinést „tvrdá data“ o internetovém chování, ale pochopit životní styl Čechů na internetu v kontextu současného dění i ostatních volnočasových aktivit lidí, jejich životního stylu.
2. Češi v síti vypráví příběhy o jednotlivých oblastech online chování, srozumitelně a optikou jednotlivých věkových
skupin (generací).
Klade důraz na to, proč se lidé chovají právě takto. Jaké jsou emoce, motivátory a
bariéry stojící za jejich online chováním
a jak to ovlivňuje např. jejich ochotu sdílet informace, provádět online platby, platit za online obsah, nebo využívat různé cesty zákaznické online podpory, atp.
3. Češi v síti pojímají online svět v celé jeho šíři. Základem studie je rozsáhlý dotazník (celkem přibližně 1,5hodinový), sbíraný na velkém reprezentativním vzorku české online populace (více než 2000 respondentů). Díky tomu pak mohou data, tabulky a výstupy z projektu naši klienti využívat dlouhodobě, jako vstupní bránu pro mnohé budoucí projekty související s českým online životem.
4. Češi v síti sledují v čase stále stejné oblasti a díky tomu přinášejí dlouhodobá vývojová data, která jsou
v dnešní době velmi cenná.
Zachycují trendy, které přinesla jednak doba covidová, kdy mnohé online činnosti vzrostly, ale také které přináší současná ekonomická krize, která naopak může částečně předchozí akceleraci brzdit a přinášet nové potřeby do online prostředí.
5. Velký prostor dáváme i novým tématům, cílovým skupinám a trendům, které jsou pro naše klienty v roce 2023 klíčové. I letos jsme tento nový obsah tvořili společně s nimi a patří jim za to naše dík.

Pro bližší informace o aktuální ceně tohoto projektu nás neváhejte kontaktovat

Lifestyle 2024

Lifestyle je největší marketingovou studií mapující životní styl české společnosti. 

Po dobu téměř 30 let přinášíme unikátní pohled na životní styl české společnosti. Jde o nejrozsáhlejší hloubkovou sondu do života Čechů.

Základem jsou životní potřeby, hodnoty, obavy, přehled toho, co Čechy baví, kam se posouvají a jaké přicházejí trendy.

Dlouhodobě sledujeme vývoj Lifestyle segmentů a Generací od Z po Baby Boomers.

Vítejte ve čtrnáctém vydání!

Pokračovat ve čtení “Lifestyle 2024”

TRENDY ČESKA

Vývoj volebního modelu

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Kombinací náhodného a kvótmího výběru byl získán vzorek 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje zhruba 860 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Konstrukce volebního modelu a termíny sběru dat jsou popsány detailně v příloze zpráv pro Českou televizi.

Pokračovat ve čtení “TRENDY ČESKA”