Mediální trendy a předpovědi pro rok 2020

V roce 2020 nás čeká digitální paradox.

I v roce 2020 budou stále technologie redefinovat mediální prostor, vytvářet příležitosti a zároveň výzvy pro všechny marketéry.

Stejně jak porostou investice do reklamy v sociálních médiích a do technologických platforem, tak i technologické inovace umožní renesanci zapojení lidí v reálném světě.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wiBzcaDzEao[/embedyt]

 

Marketéři a majitelé médií budou donuceni učit se nové dovednosti, nové modely zapojení a měření spotřebitelů v přeplněné mediálním prostředí.

Kantar předpovídá, že zažijeme digitální paradox! Zatímco nové a stále se vyvíjející mediální kanály vytvoří příležitosti, záplava digitálních touchpointů zkomplikuje spojení se spotřebiteli.

Marketéři budou řešit „datové dilema“ – tedy snažit se uspokojit poptávku spotřebitelů po relevantním personalizovaném obsahu, aniž by však došlo k narušení důvěry a soukromí.
A cookies třetích stran se začnou drobit, zadavatelé budou muset najít alternativní řešení pro měření.

Trendy a mediální předpovědi od Kantaru jsou rozděleny do tří hlavních témat:

Technologické trendy měnící mediální krajinu

 • 5G se konečně stává skutečností: Marketingové odvětví bude z 5G éry profitovat nejvíce. Ta umožní větší schopnost zasáhnout a zapojit zákazníky. Využití příležitostí plynoucích z 5G sítí bude vyžadovat od marketérů výraznou změnu myšlení.
 • Rozhoří se bitva streamovacích platforem: Noví hráči zažijí bitvu streamovacích platforem a stále více přeplněný streamovací trh zvýší únavu zákazníků z předplatných těchto služeb.
 • Zvyšujeme hlasitost: Značky zvednou hlasitost a najdou svůj hlas, jakmile vstoupíme do nového věku audio reklamy. Nové audio kanály jsou připraveny dobít si své místo v mainstreamu.
 • Obsah potkává obchod: Obsah a obchod se dále sblíží, když se „shopvertising“ vyvíjí od sociálních médií, která umožňují přímý nákup směrem k interaktivní TV, která umožní to samé.

Místa, která mohou značky obsadit

 • Značky se vrací zpět do reality: Značky vyrovnají svou digitální přítomnost se zážitky v reálném světě. Již nyní je vidět zpomalení tempa růstu digitální reklamy.
 • Značky se ujmou vedení: Značky se stanou v roce 2020 radikálnějšími, převezmou štafetu od zákazníků. Musí si být však jisti, že jejich mediální strategie jsou v souladu s hodnotami a účelem značky.
 • Influencer marketing musí měřit to, co je důležité: Influencer marketing dospěje, jakmile značky začnou více spolupracovat a brát měření v roce 2020 seriózněji.
 • Připravte se na hraní: Esport se v příštích 12 měsících dostane do mainstreamu a představí lukrativní příležitosti pro majitele médií a zadavatele, kteří se naučí nová pravidla hry.

Kontext a katalyzátory změny

 • Otočte se a čelte změnám: Trend vlastních media týmů bude pokračovat, protože více značek buduje své týmy digitálních odborníků. Tím tlačí agentury a zadavatele ze svých tradičních komfortních zón do nového vzrušujícího prostoru a nových spoluprací.
 • Cookies se začínají drobit: Změňte recept: Konec cookies by mohl nechat mnoho marketérů ve tmě. Zadavatelé se nyní musí připravit na nový „mixovaný svět“. Přímá integrace mezi publishery a měřícími partnery umožní poprvé skutečné cross-publisher měření.
 • Datové dilema, dělat s daty správné věci: Vzhledem k hrozícím právním předpisům, jako je kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v lednu 2020, se etika soukromí dostane do popředí a marketéři navrhnou personalizační iniciativy s lidmi na prvním místě oproti aktuálnímu technologie na prvním místě.
 • Kampaň 2020: Politická reklama vytvoří v roce 2020 nepořádek, speciálně v americkém mediálním prostředí. Během kampaně budou muset značky přehodnotit svou strategii.

„Rok 2020 bude pro marketéry vzrušujícím rokem. Rozšířené možnosti reklamy a typů obsahu spolu s generovanými daty vytvářejí množství příležitosti pro marketéry a vlastníky médií. S novými příležitostmi však přicházejí nové výzvy. Nově vznikající technologie by mohly transformovat využití médií a další posuny v tomto odvětví, jako je zánik cookies třetích stran. To přinutí marketéry vyvinout způsob, jak měřit publikum napříč obrazovkami na daleko více místech. Ostatní kanály, jako například influencer marketing a nové audio kanály, zažijí okamžik pravdy. Jejich důvěryhodnost by mohla být ohrožena, pokud se nebudou dále vyvíjet a nesplní své sliby. Marketéři budou muset zlepšit své chápání toho, jak a jestli různé touchpointy efektivně fungují ve prospěch svých značek – online i offline,“ řekla Jane Ostler, Global Head of Media Effectiveness, Kantar.

Andy Brown, CEO, Media Division Kantar dodává: „Vydáváme trendy a předpovědi médií v čase kritickém pro celé industry. Spojujeme expertizu a data z celého Kantaru. Tato zpráva ukazuje síly, které přetvářejí celé mediální prostředí, a my se těším na další diskuze s našimi klienty a partnery v průběhu roku 2020 a dále.“

Celou volně dostupnou zprávu najdete na  mediapredictions.kantar.com

 

 

 

 

 

 

 

Umělá inteligence a hlasové technologie změní v roce 2019 mediální svět.

Kantar dnes představil svůj pohled na 12 hlavních trendů, které budou měnit mediální svět v roce 2019. Od stále častěji aplikované rozšířené reality, přes otázky genderu v reklamě, k vertikálnímu videu.

1. Pokročilá analytika a umělá inteligence (AI) pomůže s měřením návratnosti investic přes všechny kanály.

2. Do marketingových mixů a plánů se dostane využití hlasových technologií.

3. Aktuálně velmi silnou roli Číny v nových sociálních sítích jako TikTok a jejich analýze bude západ rychle následovat.

4. Značky vytvoří nové druhy zábavy pro své zákazníky.

5. Značky začnou brát vážně ženu v reklamě.

6. Amazon vyleze ze stínů reklamního světa, aby se z duopolu stal triopol.

7. Vertikální video bude nutit ke kreativitě. 

8. Vrací se velká obrazovka, větší a lepší než předtím.

9. Umělá inteligence zlepší cílení na uživatele.

10. Pro strategie v influencer marketingu budou prioritou důvěryhodnost přes velikostí zásahu.

11. Značky budou s daty díky GDPR pracovat více sofistikovaně.

12. Zákaznickou cestu i zkušenost začne více formovat rozšířená realita (AR)

“Inovace a změna mediální scény stále pokračuje, avšak rychlost přijetí technologií jako je umělá inteligence, bude překvapující. Ta napojená na další informace o zákaznících bude dominovat, stejně jako uvidíme nové příležitosti v oblasti hlasových technologií” – Eric Salama, CEO Kantar
“Velmi rychle se vyvíjí i způsob, jakým měříme efektivitu médií. Všichni proto musíme spolupracovat, aby klienti mohli porozumět dopadu svých investic do všech médií. Následující rok bude vzrušující!”

Celý report najdete tady