Roušky a respirátory

Platnost zákazu vycházení bez ochrany dýchacích cest platí v ČR od 19. 3. 2020. Po více než měsíci života s tímto omezením KANTAR CZ realizoval výzkum na téma roušek a respirátorů. Šetření proběhlo ve dnech 23. 4. až 25. 4. a zúčastnilo se ho 501 respondentů starších 18 let; vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionálního rozložení.

Češi víceméně respektují nařízení vlády o ochraně dýchacích cest. Jsou ale benevolentnější k těm, kteří si nezakrývají ústa a nos např. v přírodě nebo při sportu. Nejčastěji Češi používají textilní roušku, kterou si doma vyrobili. Osm z deseti Čechů souhlasí s tvrzením, že ruční výroba roušek demonstruje schopnost českého národa poradit si. Byť si někteří lidé připadají s rouškou či respirátorem hloupě, průměrná denní doba nošení ochrany dýchacích cest je dvě a půl hodiny.