Téma Udržitelnosti v České Republice – Sustainability Sector Index

Mladší spotřebitelé s největší pravděpodobností změní svůj životní styl v reakci na obavy z klimatických změn

Sustainability Sector Index poskytuje nejnovější poznatky z oblasti udržitelnosti, které pomohou značkám odhalit to, na čem lidem záleží a na základě toho nastavit správnou strategii na cestu k udržitelnosti.

Zpráva odhaluje, že globálně patří téměř jeden ze tří (29 %) spotřebitelů mezi ty, kteří se nejvíce aktivně zabývají klimatickými a sociálními otázkami, pokud jde o jejich nákupní chování. USA má nejvyšší podíl (33 %) „aktivních“ spotřebitelů – těch, kteří se nejvíce angažují a jsou připraveni investovat čas a úsilí do snížení ekologické stopy. Následuje Evropa (31 %) a v ČR tvoří podíl nejaktivněji zapojeného obyvatelstva 30 %.

Studie identifikuje významný generační posun v environmentálním chování. Mladší spotřebitelé (ve věku 18–34 let) se budou s větší pravděpodobností než ti starší snažit aktivně měnit svůj životní styl v reakci na klimatické problémy, jako je například vyhýbat se produktům, které při výrobě využívají nadměrné množství vody nebo nakupovat z druhé ruky. To je v protikladu k jednání starších spotřebitelů (ve věku 55 let a více), kteří mají tendenci přizpůsobit chování svému stávajícímu životnímu stylu.

Češi si uvědomují důležitost udržitelného chování, ale proaktivitu čekají hlavně od značek

Studie zkoumá postoje spotřebitelů k udržitelnosti v České republice a to, jak by měli značky reagovat. Mezi hlavní zjištění patří:

  • 50% Čechů uvedlo, že se jich již problémy životního prostředí dotýkají
  • 29% Čechů uvádí, že jsou připraveni investovat čas a peníze aby podpořili značky, které se chovají zodpovědně k životnímu prostředí i ke společnosti
  • 33% spotřebitelů již přestalo kupovat produkty nebo služby kvůli jejich dopadu na životní prostředí nebo na společnost

Spotřebitelé očekávají, že je značky budou vést a inspirovat

Studie zjistila, že spotřebitelé očekávají, že značky, které používají budou trvale udržitelné, přičemž 64% spotřebitelů uvedlo, že je to v první řadě výzva pro značky a společnosti, kterou musí řešit. Zatím co 69% českých spotřebitelů je otevřeno udržitelnějšímu způsobu života, pouze necelá jedna třetina (29%) uvedla, že je připravena věnovat čas a peníze na podporu společnosti, které se chovají zodpovědně k životnímu prostředí i ke společnosti. Překážky udržitelného chování vycházejí z názoru, že udržitelné produkty jsou dražší (70%) a obecně lidem chybějí informace o tom, jak moc udržitelné jsou dané produkty (69%). Zároveň až 61% spotřebitelů uvedlo, že se obávají, že značky komunikují témata udržitelnosti jen kvůli komerčnímu prospěchu.

Studie dále odhaluje pět kroků v rámci Sustainable Transformation Framework, které pomůžou značkám při budování udržitelné marketingové strategie zaměřené na spotřebitele.

Campaign page

Europe: https://www.kantar.com/campaigns/sustainability-the-european-story

Global: https://www.kantar.com/campaigns/Sustainability-Sector-Index