Kantar představil “BLUEPRINT” marketingový analytický rámec budoucnosti

Londýn, 14. května 2024: Kantar představil “Blueprint for Brand Growth“. Jedná se o nový rámec pro stanovení marketingových priorit založený na analýze více než 6,5 miliard dat o postojích a nákupních zvyklostech shromážděných za poslední desetiletí a odhaluje klíčové faktory, které jsou zásadní pro růst značek. Výsledky studie poskytují marketérům praktický rámec, který jim umožní efektivněji řídit faktory ovlivňující růst jejich značek.

Studie “Blueprint” je výsledkem spolupráce expertů z Kantaru s předními odborníky v oboru a využívá pokročilé analytické metody, které kombinují jedinečné datové zdroje BrandZ a Worldpanel. Základní otázka studie zní: “Jak mohou marketéři efektivněji podporovat růst svých značek?” Odpovědi ukazují, že značky, které se zákazníkům jeví jako smysluplně odlišné, dosahují pětinásobně vyšší tržní penetrace a v následujících dvou letech si vybudují silnou pozici pro další růst.

Kantar doporučuje marketérům zaměřit se na tři klíčové akcelerátory růstu:

1.    Zvýšit mentální dostupnost značky: Kreativita, reklama a zkušenosti značky tvoří její smysluplnou odlišnost. Správné využití těchto prvků může znamenat až devítinásobný nárůst tržního podílu, dvojnásobek průměrné prodejní ceny a čtyřnásobně vyšší šanci na budoucí růst tržního podílu.

2.    Optimalizace přítomnosti na trhu: Efektivní správa distribuce, zákaznických cest, sortimentu, balení, cen a promo akcí může sedminásobně zvýšit počet zákazníků oproti značkám, které nevyužívají všechny nákupní příležitosti.

3.    Inovace a hledání nových příležitostí: Identifikace nových motivací, příležitostí, vedlejších kategorií a služeb může zdvojnásobit šanci na růst značky. Zvýšení počtu příležitostí k užívání o 10 % může vést až k 17% nárůstu tržeb.

Studie “Blueprint” rozšiřuje stávající výzkum o růstu značek a potvrzuje, že pro dosažení udržitelného růstu není dostatečné soustředit se pouze na tržní penetraci. Důležitá je smysluplná odlišnost, která vytváří silné mentální vazby mezi značkou a spotřebiteli a pomáhá hájit její cenovou pozici.

Tony Costella, Global Consumer & Markets Insights Director ve společnosti Heineken: “Dlouhodobá spolupráce s Kantar nám pomohla hlouběji porozumět smysluplné odlišnosti našich značek a efektivně řídit jejich růst. Díky modelům jako Meaningful Difference a Salient Framework jsme mohli proniknout k podstatě smysluplné odlišnosti značek a lépe navázat spojení se specifickými skupinami spotřebitelů, což nám umožnilo posílit pozici našich značek na různých trzích.”