Rozjíždíme kampaň pro výzkum

Od 1. září 2019 jsme součástí iniciativy PRO výzkum, a podílíme se tak na vytvoření pozitivních postojů respondentů k výzkumu trhu.

Co je iniciativa PRO VÝZKUM?
PRO VÝZKUM je veřejně prospěšná aktivita výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění. Iniciativy se účastní agentury, které se aktivně podílejí na tvorbě a dodržování etických a zákonných pravidel a akceptují oborové Desatero pro ochranu osobních údajů. 

Kdo za iniciativou stojí?
Aktivity PRO VÝZKUM koordinuje Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, které již od roku 1994 podporuje, propaguje a obohacuje výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky. Agentury, které se zapojily do iniciativy PRO VÝZKUM, jsou členy nebo partnery SIMAR.

Co je cílem kampaně?
Podpoříme tím ochotu lidí účastnit se výzkumných šetření. Obracíme se v první řadě na respondenty, kteří s námi již teď spolupracují, a také na ty, kteří potřebují být ujištěni, že jejich osobní údaje jsou ve výzkumné agentuře v bezpečí.

Součástí kampaně jsou klíčová témata:

Výzkum není prodej
Ochrana a anonymizace
Prověřené agentury

Zdůrazňujeme rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami přímého prodeje. Zavazujeme se transparentně informovat respondenty o užití a zacházení s údaji, získaná data důsledně chráníme.

Pokud máte jako respondent jakékoliv pochybnosti nebo stížnosti, kontaktujte nás.

e-mail: provyzkum@kantar.com
Kontaktní osoba: Věra Grézlová
Tel.: 225 300 211