AdReaction: Getting Gender Right

Gender je citlivé téma, které aktuálně společnost řeší znovu a znovu  jak v sociální, kulturní, politické, tak i komerční sféře. Závěry z této rozsáhlé studie přinášejí nové poznatky o roli genderu ve strategii značky, tvorbě kreativ a mediálním cílení. Tato zjištění umožní marketérům nalézt novou rovnováhu, která dovolí značkám růst v tomto stále se vyvíjejícím se prostředí.

Studie zahrnuje analýzu reakcí spotřebitelů na desítky tisíc značek, kampaní a reklam, stejně tak i globální výzkum názorů marketérů. 

Najdete tyto insighty:

  • Problematiku cílení marketingu na konkrétní pohlaví.
  • Jaký vliv na úspěch kampaně mají progresivní genderové portréty.
  • Charakteristika reklam, které oslovují ženy a muže.
  • Jak se liší účinnost kampaní dle pohlaví.
  • Jaké role hrají různé mediální formáty.
  • Příklady kampaní
Newsletter