Lifestyle 2016

Lifestyle podesáté
První vlna Lifestyle proběhla v roce 1995 a od té doby je projekt opakován zpravidla ve dvouletých intervalech. Základním cílem studie je porozumět tomu, jak Češi žijí své životy, jak přemýšlí o sobě, o své rodině či o práci a jakou roli v jejich životech hrají značky, jednotlivé kategorie produktů i služeb a média.
Už více než 20 let tak Lifestyle dává našim klientům nadhled nad současným stavem české společnosti, hlubší pochopení životního kontextu a hodnot, do kterých je spotřeba Čechů zasazena.
Lifestyle ukazuje našim klientům cestu, jak mluvit tak, aby jejich produkty či služby ještě lépe zapadly do životů Čechů, aby lépe rezonovaly s jejich vnitřními potřebami a využívaly trendy, které se v české společnosti objevují a otevírají prostor pro nové inovace.
V roce 2016 proběhne už podesáté, a tak se nabízí využít toto jubileum k menšímu   bilancování a bonusovým materiálům.
Chystané jubilejní bonusy

Proměny českého životního stylu v Lifestyle datech

Z každé vlny studie Lifestyle od roku 1995 vybereme několik témat, která ve stejné podobě oddotazujeme a podíváme se na to, kam se do roku 2016 posunula. Zaměříme se například na vývoj vnímání sebe sama, proměny českých tužeb, vztahu k penězům a značkám, nákupního chování, přístupu ke stravování či sportu.

Tváře Lifestyle segmentů

Speciální sestřihy představující videomozaiky zástupců jednotlivých segmentů životních stylů od roku 2007, kdy se videoportréty staly nedílnou součástí Lifestyle výstupů, do roku 2016.

Hlavní tematické okruhy

Hlavní tematické okruhy
 
 
Aktuální stav projektu
Sběr dat
81%