Lifestyle 2020

Vítejte na online portálu Lifestyle 2020, kde s Vámi budeme sdílet novinky o životě Čechů.

Všechny výstupy ze studie budou k dispozici na přelomu listopadu a prosince, tak jak jste zvyklí, v podobě tištěné knihy, časopisů komunikačních stylů i živé prezentace a datových tabulek.

Nicméně víme, že dnešní doba plná nepředvídatelných změn si žádá změny v tomto tradičním pojetí doručování výstupů studie, protože to, co zjistíme o životě Čechů dnes, pro Vás nemusí mít za několik měsíců již takovou vypovídající hodnotu.

Proto jsme se rozhodli s Vámi na tomto místě průběžně sdílet naši postupující práci na kuchařkách komunikačních stylů, které jsou letos pojaté jako speciální „krizová“ edice, stejně tak jako výstupy z našich průběžných kvalitativních sond vypovídajících o tom, jak se proměňuje naše prožívání krize, ať už v podobě reportů nebo sestřihů z online rozhovorů s vybranými zástupci všech lifestyle segmentů.