Češi v síti 2021

Od roku 2009 spolu ve dvouletém cyklu nahlížíme do online života Čechů a v roce 2021 tomu nebylo jinak. Již posedmé jsme se tak ponořili do internetových vod, abychom zjistili, jak se v dnešní turbulentní době mění chování české populace ve virtuálním prostoru.

Právě tato srovnání s dřívějškem jsou dnes důležitější než kdykoli dříve. „Doba covidová“ bezpochyby změnila mnohé vzorce chování a přiměla nás využívat online prostor do takové míry a k takovým aktivitám, ke kterým by za běžných okolností nenašli motivaci, chuť či odvahu. Velkou otázkou pak zůstává, zda bude tato změna v přístupu k využívání internetu permanentní či dočasná, případně ve kterých konkrétních oblastech. I na toto téma jsme se v Češích v síti zaměřili.

TÉMATA PRO ROK 2021

1. Vývoj v online životním stylu

 • Změnil se náš životní styl a potřeby od online světa?
 • Jak zvládáme a vnímáme množství času online?
  • Jak se změnil náš vztah k onlinu? Jsme už online světem nasyceni, nebo dokonce přesyceni?
  • Ordinujeme si ve svém volném čase nějaký detox od online prostředí?
  • Máme pocit, že množství času online v současné době nějak ovlivňuje naše fyzické a duševní zdraví?
 • Identifikace nových příležitosti v nuceném přesunu do online světa.
  tzn. jaké jsou osobní taktiky lidí,
  aby se z nutnosti ještě většího přesunu do online světa nezbláznili, nebo z ní dokonce něco vytěžili (naučili se něco nového, v něčem se zdokonalili, objevili nové koníčky…?)
 • Jak se změnil náš společenský život?
  • Jak si kompenzujeme potřebu interakce s lidmi skrze možnosti online světa?
 • Jak se mění potřeba bezpečnosti online od roku 2019
  • Jsme s nárůstem času online také více otevření k větší důvěře v online prostředí, nebo se naopak stáváme s rostoucí online zkušeností obezřetnější?
   • Co jsme a co už nejsme ochotni řešit online (např. zřizování služeb, finanční poradenství…)
   • Jak se stavíme k možnosti využití bankovní identity při komunikaci s úřady (znalost, zkušenost, bariéry)
 • Jak ovlivňuje domácnosti s dětmi nutnost online vzdělávání?
  • Na jaké bariéry naráží? (dostatek techniky, kvalita připojení, čas a energie rodičů pro vzdělávání dětí, …)
  • Jak se rodiče vyznají ve všech online aktivitách jejich školáka? Jakou pomoc v tomto potřebuji s ohledem na věk školáka?
  • Jaké příležitosti to do jejich života přineslo? Co zajímavého díky tomu objevili? Co je to naučilo?  

2. Vývoj v online nakupování a v platbách online

 • Jaké nové kategorie zboží nakupujeme online více než před koronakrizí?
 • Jaké nové způsoby placení online jsme vyzkoušeli a jak tuto zkušenost hodnotíme?
 • Co z toho vnímáme jako přínosné i do budoucna a co jako dočasné „řešení z nouze“
 • Jak se vyvíjí otevřenost k asistovanému online nakupování a zřizování služeb
  • Nakupujeme častěji přes mobil nebo přes počítač?
  • Jak se vyvíjí poměr online nákupů mobilně  a „tradičně“? Jaké nové aplikace pro nákupy online využíváme?

3. Vývoj v online obsluze (operátoři, banky, pojišťovny)

 • Do jaké míry vlivem koronakrize omezujeme návštěvy poboček (banky, operátora, pošty atp.) a co všechno nově řešíme online?
 • Jak se změnila naše ochota založit a obsluhovat jednotlivé služby, finanční produkty atp. online?
 • Jaké obsluhové (či komunikační) kanály jsme vyzkoušeli a jak tuto zkušenost vnímáme? Plánujeme u toho zůstat i do budoucna?

4. Změny v potřebách datových toků a v mobilním chování

 • Pociťujeme potřebu rychlejších a větších datových toků? (jak přes mobilní, tak přes domácí připojení)
  • V jakých momentech docházíme ke zjištění, že jsou naše data příliš pomalá .
   Co jsou „momenty pravdy“ dobrého internetového připojení.
  • Měníme svůj pohled na to, co je a není dostatečné internetové připojení?
  • Jsme více otevřeni k přechodu na rychlejší internet (změna tarifu u stávajícího poskytovatele) nebo hledají nové poskytovatele internetu?
 • Pociťujeme potřebu lepších technologií v domácnosti (notebooku, telefonu, sluchátek, wearables)
 • Jaké nastaly změny obecně v činnostech na mobilu a specifičtěji ve využívání aplikací?

5. Vývoj v online mediálním chování a online kultuře

 • K jakým zdrojům online zpravodajství nově přistupujeme a jak se mění jejich důležitost a důvěryhodnost?
 • Jak se změnil poměr sledování tradičních vs. online médií?
 • Podcasty více do hloubky
  • jak často je posloucháme,
  • jaké (typické tematické zaměření podcastu, délka podcastu),
  • jaké konkrétní podcasty máme nejraději, typické příležitosti pro poslech,
  • jak vnímáme reklamu v podcastech,
 • Jak se vyvíjí naše otevřenost k placeným videotékám?
  • Jak se změnil podíl lidí mající zkušenost s placenou videotékou?
  • Jak tito lidé tuto zkušenost hodnotí? Stojí to podle nich za to? Hodlají ji využívat dlouhodoběji?
  • Zaplatili si reálně za tuto službu, nebo jenom vyzkoušeli čas zdarma? Platí sami, nebo mají přístup přes někoho blízkého?

6. Trendy v online zábavě

 • (pozn.: na tyto trendy se zaměříme obecně, ne nutně ve vztahu ke koronakrizi)
 • E-sport
  • kdo a jak často sleduje, přes jaké kanály (Twitch vs Youtube), jaké značky mají s esportem spojené
 • Livestreamy  
  • kdo a kde sleduje (Instagram, Facebook), prostřednictvím koho (influencera, zpravodajského média, značky)
  • jak často sledují,

7. Trendy na sociálních sítích

 • Vývoj využívání Facebooku, Instagramu, Twitteru v době koronavirové a proměny jejich funkcí
 • Influenceři a jejich funkce (zpravodajská, zábavná, inspirační): koho rádi sledujeme a proč.
  • Jak lidé vnímají, když jejich oblíbení influeceři postují čím dál tím více příspěvků v rámci placené spolupráce? Co z toho vítají a co je naopak štve?
  • Koho sledují jen tak pro zábavu (jako kuriozitu) a koho mají opravdu rádi? Kdo je inspiruje, na koho v jaké oblasti dají)
 • Sledování stories na IG a FB a krátkých videí (Tiktok, Instagram reels)
 • Sledování Twitteru jako hlavního zdroje informací přímo od zdroje.
 • Jak se vyvíjí nakupování přes sociální sítě (Facebook, Instagram)?
  • Jak často se nám stane, že na sociálních sítích objevíme doporučení na produkt, který koupíme?
  •  A máme zkušenost s nákupem přímo na sociálních sítích?

PŘEHLED TRADIČNÍCH TÉMAT STUDIE ČEŠI V SÍTI

 Obecná témata

 • Čas trávený na internetu, jeho omezování, závislost na internetu
 • Nejčastěji navštěvované weby/aplikace, vyhledávač
 • Využívaná zařízení, vybavení domácnosti
 • Způsoby připojení k internetu, mobilní data, wifi
 • Ochrana osobních dat na internetu

Mobilní internet

 • Využívání připojení přes mobilní zařízení, primární zařízení pro různé činnosti
 • Placená data – objem, vyčerpání, vypínání, činnosti na placených datech vs. wifi, omezování se při používání placených dat, bariéry využívání
 • Aplikace v chytrých telefonech
 • Preference aplikace vs. mobilní weby

Nakupování a služby

 • Bariéry nákupu online, nakupované kategorie, podíl online nákupů v kategoriích
 • Platební metody, důvody nevyužívání platební karty, placení smartphonem, chytrými hodinkami
 • Využití mobilu při nakupování
 • Přeplacené online služby (zpravodajství, videotéky, hudba atd.)
 • Nakupování finančních, telekomunikačních a dalších služeb přes internet, mapování procesu (přechody z onlinu do offlinu během nákupu, důvody)
 • Využití podpůrných služeb pro online nákup – chaty, videonávody atd.
 • Využívání internetového bankovnictví, mobilní banka, bariéry využívání
 • Využívání samoobsluhy mobilních operátorů, bariéry

Sociální sítě

 • Frekvence využívání jednotlivých sítí a instant messengerů, rozdělení času mezi sítě (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok)
 • Podrobnější srovnání vnímání a využívání Facebooku a Instagramu, přesun mezi nimi
 • Spojování s médii, osobnostmi a značkami prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram, Tiktok)
 • Nejoblíbenější a nejvlivnější influenceři

Média a online reklama

 • Zdroje informací (typy médií, konkrétní média)
 • Srovnání sledování videoobsahu z klasických a online médií, sledování obsahu z placených videoték a volně dostupných online TV stanic, včetně konkrétních portálů a typu obsahu (filmy, seriály, sportovní přenosy, krátká videa, hudba atd.)
 • Vlastnictví a využívání chytrých televizí a funkce HbbTV
 • Využívání televizních archivů, bariéry
 • Vnímání jednotlivých typů online reklamy, reálné akce po shlédnutí reklamy, postoj k personalizované reklamě
 • Využívání možností k odstranění reklamy (AdBlock, placené verze aplikací, videoték, hudebních bank či zpravodajských serverů, atp.)

Výstupy z projektu

 • Prezentace hlavních výsledků
  která shrnuje právě to klíčové, napříč tématy a sektory. Poslouží jako první seznámení s Klíčovými závěry studie.
 • Brožura Češi v síti
  Příběh o Češích v síti v roce 2021 doplněný o velké množství grafů, tabulek a infografik shrnující vše, co jsme se o chování Čechů na internetu dověděli, ať už z kvantitativního dotazníku nebo kvalitativního diskuzního fóra.
  Brožuru nabízíme tradičně jak v tištěné, tak elektronické podobě, rozdělené po tematických celcích.
 • Podrobné interaktivní datové tabulky
  pro ty, kteří se chtějí ponořit opravdu hluboko do všech možných čísel, zejména třídění výsledků přes několik pohledů zahrnující
  • základní sociodemografické proměnné – pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště
  • další podskupiny definované na přání klienta

Pro bližší informace o aktuální ceně tohoto projektu nás neváhejte kontaktovat